Thursday, November 13, 2014

ፅንዓት ዓድለኒበስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!!!
ፅንዓት ዓድለኒ
ካብ ባሕሪ ናይ ሓጥያት ብፍጹም ወጺአ
ካብ’ቲ ንዓመታት ንልበይ ዝገዝአ
ብመርከብ ንስሓ ናብ ቤትካ መጺአ።
     ኩሉ ገዲፈዮ ነገራት ናይ ርኽሰት
     ተሓጺበ ኣለኹ ብንስሓ ካብ ሓጢኣት
     ጽንዓት ዓድለኒ ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት።
ካብ ጓይላ ዳንኬራ ናይ ሰይጣን ምርምር
መሪጸ’የ ኣነ ንስምካ ክዝምር
ጽንዓት ዓድለኒ ኣብ ቤትካ ክነብር።
      ኣብ ክንዲ ትዕቢት ክለብስ ትሕትና
      ዘውትር ከብጽሕ ንስምካ ምስጋና
      ጽንዓት ዓድለኒ ዘስተውዕል ልቦና።
ክቡር ደምካ ክሰቲ ስጋኻ ክምገብ
ኣብ ቤትካ ክነብር ብዘይ ገለ መንቅብ
ጽንዓት ዓድለኒ ኣእምሮይ ከይስለብ።
       ውዕሎታት መስቀልካ ዘኪረ ክነብዕ
       ብናይ ዓለም ገይጺ ልበይ ንኸይሰድዕ
       ጽንዓት ዓድለኒ መታን ክብርትዕ።
ኣብ ምድራዊት ቤትካ ክኸውን ኣገልጋሊ
ከየታልለኒ ሰይጣን መታለሊ
ጽንዓት ዓድለኒ ከም ኣባ ጳውሊ
ንኩሉ ሽግራት ክኸውን ከኣሊ።
          30፡ 60፡ 100 ክፈሪ
        ብርሃን ክጐናጸፍ ናይ ሰማያት ክብሪ
        ጽንዓት ዓድለኒ ናይ ኩሉ ፈጣሪ።
ድኹም ሕልና ኣነ ወዲ ኣዳም
ናብ ሓጢኣተይ ከይምለስ ዳግም
ጽንዓት ዓድለኒ መድሓኔ ኣለም።
       ንስምካ ክውድስ ብኣውታር ጸናጽል
       ብናይ ያሬድ ዜማ ኣዕጽምቲ ዘጥልል
       ጽንዓት ዓድለኒ ልበይ ንኸይድህለል።
ብዝማሬ ዳዊት ስማካ ንኽውድስ
ብናይ እዝራ ቅኔ ንልቢ ዘሐጉስ
ብጸሎት ሰዓታት ናይ ኣባ ጊዮርጊስ
ጽንዓት ዓድለኒ ዳግም ንኸይረክስ።
        ክብርኻ ክውድስ ብጣቕዒት ከበሮ
        ከም ሓፍቲ ሙሴ በዓል’ቲ ኣእምሮ
        ጽንዓት ዓድለኒ ጸሎተይ ስመሮ።
ካብ መገዲ ጥፍኣት ሂወት ዘርኣኻኒ
ኣምላከ ቅዱሳን ዘለኣለም ስፋኒ
ከም ፍቁር ልኡኽካ ዘስሙ ዮሃኒ
ከም ካህን ዘካርያስ መቕደስካ ዓጣኒ
መስቀልካ ክጸውር ከም ኣባ ኣንጦኒ
ክርስቶስ ኣምላኸይ ጽንዓት ዓድለኒ።
         ስብሃት ለእግዚኣብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር።

Sunday, April 6, 2014

ምሳሌ መንግሰተ ሰማያት ማቴ 22፡1-14በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!!!
ምሳሌ መንግሰተ ሰማያት
ማቴ 22፡1-14
(Click to read PDF)ኣብ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ቃል እግዚኣብሔር ከነብበሉ ዝግበኣና ኣገባብ ብሕጽር ዝበለ ከምዚ ይመስል፡
1.     ብነጸላ ትርጉም፡ ንኣብነት ኣበ ብዙሃን ኣቦና ኣብርሃም፡ ካብ ካራን ናብ ከንኣን ዝገበሮ ጉዕዞ ወይ ድማ፡ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት፡ <<ኣምላኽ ብመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ>> ይብል። ነዚ ቃል ብቀጥታ ኣንቢብና ክንርድኦ ንኽእል። ምኽንያቱ ትርኻዊ መልክዕ ስለዘለዎ።
2.    ምሳሌያዊ ትርጉም፡ ንኣብነት፡ ዘልኣለማዊ ድንግልና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ቅዱሳን ድንግል ማርያም፡ <<ኣቲ ሓብተይ መርዓተየ እጽውት ገነት ዕጽኢ ዔላ ሕቱም ዐይኒ ማይ ኢኺ>> (መሃ 412)፡ ነዚ ሓይለ ቃል ብነጸላ ትርጉም ክንወስዶ እንተ በልና ክንርድኦ ኣይንኽእልን ኢና። ምኽንያቱ
ዓይኒ ማይ = ከመይ ገይራ ትሕተም፤
ዒላ = ከመይ ገይራ ትዕጾ

Sunday, September 1, 2013

ኣዒንትኹም ናብ ላዕሊ ቋሕ ኣቢልኩም ርኣዩ:: ኢሳ 40፡26 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!!!
<<ኣዒንትኹም ናብ ላዕሊ ቋሕ ኣቢልኩም ርኣዩ>> ኢሳ 40፡26

(Click Here to Read PDF)ነዚ ብክልተ ዝኣፉ በሊሕ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ንምዝራብ፡ ዓቕሚ ሃሊዩኒ ዘይኮነስ ገላጽነት መንፈስ ቅዱስ ብምእማን፡ ክእለት ዘረባ ሃልዩኒ ዘይኮነስ ምሕረቱ ብምእማንን፡ መራሒ ሓጢኣተኛታትን ምዃነይ ፈሊጠ፡ ነገር ግን ነእማን ቢታንያ ከምኡ’ውን ንኣድጊ በልዓም ዘዛረበ፡ ናይ ሰማይን ምድርን ንጉስ ኤልሻዳይ ምዃኑ ኣሚነ፡ ብሃበተ ምሕረቱ ክቕበሊ ተዛራቢ ጥራይ ዘይኮነ ንትእዛዛቱ ተግባሪ ንምዃን ከብቅዐኒ ንቅዱስ ኣምላኸይ ይምሕጸኖ።
ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር እንዘራረበሉ ካብ ኣበይት ነብያት ነቢይ ኢሳይያስ ዝተዛረቦ ቅዱስ ቃል መሰረት ብምግባር ክንዘራረብ እና። እቲ ቅዱስ ቃል ከምዚ ይብል፡ <<ኣዒንትኹም ናብ ላዕሊ ቋሕ ኣቢልኩም ርኣዩ>> ።
ነቢይ ኢሳይያስ ካብ ኣበይቲ ነብያት ዝተባህለሉ ምኽንያት። ነብያት ናይ ቃልን ናይ ጽሑፍን ተባሂሎም ይኽፈሉ።

Thursday, August 1, 2013

ሰብ ክንእደኒ፡ ብዛዕባይ ኪዛረብ እምበር………………በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!!!
ሰብ ክንእደኒ፡ ብዛዕባይ ኪዛረብ እምበር………………
(Click to Read in PDF)ከባቢ ሰዓት 3፡00 ናይ ኣጋምሸት ሰንበት መዓልቲ ናይ ዓመተ 2010 እዩ ኔሩ። እቲ ኣብ ሞንጎ መንእሰያት መዛረብን መካትዕን ምንጪ ሸተኽበተኽን ኮይኑ ዝቐነየ ኣብ ሞንጎ ዓበይቲ ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ ዝካየድ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ዝካየደሉ መዓልቲ ብምንባሩ ልበይ እናተፈታተነኒ ከም ልሙድ ናብ ቤተክርስቲያን ተበገስኩ። መን ይስዕር? ክንደይ ብኽንደይ ይውዳእ? መንከ ሸቶ የመዝግብ? በዓል መን እዮምከ ዝስለፉ? ዝብል ሕቶታት እናውረድኩን እናደየብኩን ከይተፈለጠኒ ኣብ ኣፍ ደገ ቀጽሪ ቤተክርስቲያን ኪዳነ ምሕረት በጻሕኩ። ኣብ ኣፍ ደገ ቀጽሪ ናይቲ ቤተክርስትያን ኣማዕቲበ ድሕሪ ምስላመይ፡ ካብ ቀንዲ ኣፍደገ ንየማን ኣብ ዝርከብ ኣዳራሽ ትምህርቲ ሰንበት ኣምራሕኩ። ናይ ዕለቱ መርሓ ግብር ድሮ ጀሚሩስ ጸሎት፡ መእተዊ መዝሙር፡ ናይ ዕለቱ ወንጌል ሓሊፉ ናይ ዕለቱ ትምህርቲ ኣብ ምጅማሩ እየ ኣርኪበ። ኣብቲ ኣደራሽ ምእመናን ተማሀሮ ትምህርቲ ሰንበት ደቂ ተባዕትዮ ብየማናይ ወገን ደቂ ኣንስትዮ ከኣ ብጸጋማይ ወገን ናይቲ ኣዳራሽ  ተቐሚጦም፡ ገለ ኣዴታት ከኣ ኣብቲ ቀንዲ ኣፍደገ ናይቲ ቀጽሪ ቤተክርስቶያን ብወገን ጸጋም ኮፍ ኢለን ነቲ ናይ ዕለቱ ትምህርቲ ኣብ ምክትታል ነበሩ። እቲ መምህር “ስለ እምነት ወንጌል ብሓንቲ ነፍሲ ምሳይ እናተጋደልኩም፡ ብሓደ መንፈስ ቀጥ ኢልኩም ከም እትቘሙ ምእንቲ ኽሰምዕ፡ ሓንትስ ንብረትኩም ንወንጌል ክርስቶስ ዚበቅዕ ጥራይ ይኹን።” ዝብል ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተወስደ ሓይለ ቃል መበገሲ ጌሩ እዩ ዝምህር ኔሩ።
“እስከ ብሓደ ሓሳብ፡ ብሓደ ልቢ ንኩሉ ገዲፍና’ዶ ብመንፈስን ብኣካልን ኣብዚ ኣለና፡ ወይስ ብኣካል ኣብዚ ቈምና ብሓሳብ ግን ኣብቲ ገዲፍናዮ ዝመጻና ዓለም ኣለና፥”  ሰባኺ ስብከቱ ይቕጽል።

Thursday, July 18, 2013

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!!!
<<ንዑናይ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ>> ሆሴእ 6፡1

(Click to read in PDF)ብክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውሉዳን ብመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ህዝበ እግዚኣብሔር ከመይ ቀኒኹም፤ ናይ ኣዴና ቅድስት ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲት ኣምላክ ድንግል ማርያም ናይ ቃል ኪዳን ደቃ፡ ብጸሎት ቅዱሳን እግዚኣብሔር እትምሕጸኑን እትውከሉን ከመይ ኣለኹም። ኣሜን!!!

ስሙ ንዘልኣለሙ ብኣና ብድኹማት ባሮቱ ብኣፍ ኩሎም ፍጡራኑ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን።

ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር፡ <<ንዑናይ ናብ እግዚኣብሔር ንመለስ>> ዝብል ሓይለ ቃል ክንምገብ፡ ንቅዱሳኑ ምስጢሩን ጥበቡን ዝገለጸ ንዓና’ውን ምስጢሩን ጥበቡን ምስትውዓሉን ክገልጸልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና።

ንስሓ 7ይን መወዳእታን

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ
አሜን!!!
ንስሓ
ብመንጽር ብሂል ኣበው፡ 7ይን መወዳእታን
ናይ ንስሓ ህይወት
ሀ. ትግሃት
ቅዱስ ማር. ይስሓቕ፡
+ ጸጋታት ጾም ጸሎት ዘለዎ ሰብ፡ ግና ልሳኑ ዘይገትእ፡ ሓሳባቱ ዘይቆጻጸር ጻዕሩ ንኸንቱ እዩ። ምኽንያቱ ቅድመ ንስሓን ድሕረ ንስሓን ንዘሎ ህይወት እንተ ዝምዘን፡ ድሕሪ ንስሓ ዘሎ ናይ ንጽህና ምዕቃብ ይረዝን። 
+ ትእዛዝ ምሕላው ሓጢኣት ምፍጻም ይገትእ። ልባዊ ሓሳብ ምቁጽጻር ግና ነቲ ምንጪ ቃንዛ ሓጢኣት የወግድ።
+ ብዙሕ ዝዛረብ ሰብ ናይ ኣእምሮ ቅሳነት የብሉን። ቅሳነት ዘይብሉ ድማ ሓጎስ ኣይርከቦን። ንጽቡቕን ሕማቕን ናይ ሰባት ብልሳኑ ከልዕል ዚውዕል ሰብ ካብ ጸጋታት ኣምላኽ ተኻፋሊ በረኸት ኣይከውንን።  

Sunday, June 16, 2013

ኩሉ ተፈቂዱለይ እዩ፡ ግናኸ ኩሉ ኣይጠቅምን እዩ:: 1 ቆሮ 6፡12በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!!!
<<ኩሉ ተፈቂዱለይ እዩ፡ ግናኸ ኩሉ ኣይጠቅምን እዩ>> (1 ቆሮ 6፡12)
(Click to in PDF)ብኣርብዓን ብሰማንያን ውሉድነት ሥላሴ ዝተቀበልኩም ደቂ ቅድስትን ጽንዕትን ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ እምነት፡ ናይ ኣዴና ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናይ ቃል ኪዳን ደቃ ዝኾንኩም፡ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኹም ይኹን። ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ነዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ሓይለ ቃል መሰረት ብምግባር፡ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብአ ቆሮንጦስ ኣብ 1ይ መልእኽቱ ዝጸሓፎ ሓይለ ቃል ወሲድና፡ ካብኡ በረኸት ካብኡ ድማ ዘልአለማዊ ህይወት ንኽንረክብ ቅዱስ ፍቃድ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹነልና።
ከተማ ቆሮንጦስ ኣብ ግሪኽ እትርከብ ኮይና ካብ ከተማ ኣቴንስ 78 ኪ.ሜ. ርሒቃ ትርከብ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ቅድስት ቅዱሳን ኣዴና ድንግል ማርያም ሓዲሩ ንድሕነት ደቂ ሰባት፡ ሰብ ኣብ ዝኾነሉ እዋን፡ ከተማ ቆሮንጦስ 6,000 ተቀማጦ ህዝቢ ነበራ።

Thursday, May 23, 2013

ስምኦን ዘአምድበስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!!!
ስምኦን ዘአምድ
(Click to Read in PDF)ቅድስት ቤተክርስቲያን ንቅዱሳን ብብቅዓቶም ብሃይማኖት ጽንዓቶም ብሓዋርያዊ ተልእኻኦም ገባርነቶምን ናይ ቅድስና ደረጃ እናሃበቶም ብሽሞም ታቦት ቀሪጻ ገድሎም ጽሒፋ ተኽብሮም። ቅዱሳን ብመሪር ተጋድሎን መስዋእትነትን ብሓዋርያዊ ተልእኾ፡ ስብከት ወንጌል ብምስፋሕ ተግባር ዝዋፈሩ ናይ ዕለት ግቢ ክዳን ዓመት ስኢኖም ንገድሊ ከም ሓደ መተሓዳደሪ ኣማራጺ ወሲዶም፡ ካብ ነገስታት ተወሊዶም ኣብ ቤተመንግስት ዓብዮም ናይዛ ዓለም ምቾትን ሕንቃቀን ፍስሃን ሓጎስን ንዒቆም ብምግዳፍ ብትምህርቲ ወንጌል ክርስቶስ ተመሲጦም ከም ሓዋርያት ኣቦታቶም ጸድቃንን ሰማእታትን ንዘልኣለማዊ ህይወት ብምምራጽ ናብ ፍጹም ምናኔን ገድልን ዝኣተው እዮም። ካብዞም ቅዱሳን ሓደ ከኣ ስምኦን ዘአምድ ኢዩ።
ኣብ ሓሙሻይ ሚእቲ ዓመት ሓድሽ ዝዓይነቱ መንገዲ ቅድስና ኣዕኑድ ንዝተባህሉ ቅዱሳን በዚ ኣቦ ዝኾነ ስምኦን ተኸፊቱ። እዞም ቅዱሳን ንነዊሕ ዓመታት ንእግዚአብሔር ብምድላይ መዓልትን ለይትን ሓጋይን ክረምትን ጸሓይን ቁርን ኣስሓይታን ንዳድን ኣብልዕሌዖም እናወረዶም ኣብ ልዕሊ ከረን መኽደኒ ኣብዘይብሉ ገዛ ብጾምን ነስሓን ገድሊ ሓሊፎም’ዮም። በዚ ተጋድሎኦም’ውን ነቲ ንክሓልፍዎ ጭንቂ ዝኾነ ጸቢብ መንገዲ ገነት ሓሊፎም።

Friday, May 17, 2013

ኣገልግሎትን፣ ፍረታት መንፈስ ቅዱስንበስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!!!
ኣገልግሎትን፣ ፍረታት መንፈስ ቅዱስን
<<እቲ ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ፡ ሓጐስ፡ ዕርቂ፡ ዓቕሊ፡ ለውሃት፡ ሕያውነት፡ እምነት፡ ህድኣት፡ ይኣኽለኒ ምባል እዩ።>> (ገላ.522)

(Click Here For PDF)ሓደ እዋን ሰይጣን ንኣባ መቃርስ ጸላእትኻ ኣመና በዚሖም ምስበሎ፡ ኣባ መቃርስ ሰብ ጸላኢ ሰብ የብሉን” ኢሉ ንሰይጣን ኣሕፈሮ። ዲያቢሎስውን መሊሱ እሞ ንሰብ ጸላኢኡ መንዩ? ኢሉ ንኣባ መቃርስ ሓተቶ፤ ኣባ መቃርስውን፣ ጸላኢ ሰብ ደኣ ንፍጥረታት ዕለተ ዓርቢ ዝኾነ ሰብ ኣዳም ዝፈተነ፡ ንእዮብ፡ ንዳዊት ነቶም ዝበቅዑ ኣቦታት ዝፈተነ ሓደ ፍጥረት ኔሩ ንሱ ኢዩ ጸላኢኡ!” ንስኻ ነዚ ፍጥረት ኣይትፈልጦን ዲኻ?”ኢልዎ። ዲያቢሎስ ከኣ ብፍጹም ሰሚዐሉ’ውን ኣይፈልጥን፡ ዋላ ሓደ ዝፈልጦ የብለይን። ዝገርም’ዩ ከመይ ዝበለ ጨካን ፍጥረትዩ በለ ርእሱ እናነቕነቐ። እወ ከምዝበልካዮ ጨካን’ዩ። ነዚ ፍጥረት ዘይምፍላጥካ ግን ገሪሙኒ፡ ይገርመካ ንሱ ጨካን ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዝፈጠሮ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ዝፈተነ ደፋርውን እዩ። ጨካንን ደፋርን ዋላ እንተኾነ ግን ብጐይታና ተሳዒሩ እዩ’ሞ ንሕና’ውን ነዛ ጾም ለንቅነ ንጾሟ እኮ ኢና ዘለና፡ ኢልዎ። ኣብዚ እዋን ዲያቢሎስ ተሳዒሩ ዝብል ቃል ክሰምዕ ከሎ ስዕረቱ ተዘኪርዎ ኣዕለበጠ። ከይፍለጥ ግናኣይ እዚ ደፋር! ጉድ እናበለ ምምሳሉ ቀጸለ፡ ኣባ መቃርስ ከኣ እሞ ንስኻ ነዚ እንተዘይፈሊጥካዮ ኣይትጸውምን ኢኻ ማለት’ዩ? ኢልዎ ፍሽክ እናበለ፣